Od 1 lipca 2018 r. otrzymaliśmy kontrakt z NFZ.
Do Oddziału Dziennego przyjmujemy dzieci i młodzież do 18 roku życia z aktualnym skierowaniem od lekarza: pediatry, psychiatry.
W ramach kontraktu z NFZ oferujemy lekarza psychiatrę, psychologa, terapeutę zajęciowego