Od 1 sierpnia 2018 r. otrzymaliśmy kontrakt z NFZ.

Do Oddziału Dziennego przyjmujemy z aktualnym skierowaniem od lekarza: pediatry, psychiatry. W ramach kontraktu z NFZ zapewniamy: lekarza psychiatrę, psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego, fizjoterapeutę.