DZIAŁANIA

Niepubliczna Poradnia dla Osób Dorosłych z Autyzmem i zaburzeniami pochodnymi  prowadzi diagnozę, terapię i rehabilitację osób z autyzmem oraz szkolenia dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy . Jednym z głównych celów jest wypracowywanie modelowych rozwiązań w zakresie terapii autyzmu,których celem jest poprawa jakości życia osób z autyzmem.

Diagnoza

Poradnia prowadzi diagnozę dzieci, młodzieży i osób dorosłych przez wyspecjalizowana kadrę specjalistów:

lekarza psychiatrę – Ewa Szczecińska,
psycholog – Dominika Kołodziejska,
pedagog specjalny, oligofrenopedagog – Agnieszka Gierczak.

Terapia

Wypracowane przez Poradnie podejście do terapii autyzmu cechuje interdyscyplinarność i kompleksowość. Wynika to z przekonania, iż jedynie łącząc oddziaływania medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rehabilitacyjne, logopedyczne i socjalne w jednym procesie postępowania terapeutycznego, można pomóc dziecku autystycznemu i jego rodzinie.

Pomoc rodzinie

Poradni prowadzi także różnorodne działania skierowane bezpośrednio do rodziny i do jej otoczenia zewnętrznego, m.in. organizuje grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne dla rodziców i zdrowego rodzeństwa, pomaga w pozyskiwaniu i szkoleniu wolontariuszy oraz w uzyskiwaniu należnego wsparcia z pomocy społecznej.